Loader

Geleceği Sağlam Adımlarla İnşaa Ediyoruz

Gelişmiş İnşaat Teknolojilerine Olan Talep Artıyor

Gelişmiş İnşaat Teknolojilerine Olan Talep Artıyor

Sürdürülebilir inşaat alanında, binaların daha verimli çalışmasına ve sonuçta yapının genel performansını artırmasına olan ihtiyaç gittikçe artıyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Yapı Kimyasalları Piyasası Tahmini ve İmkanları Araştırmasına göre, altyapı projeleri için hükümetlerin ayırdıkları bütçeler ve inşaat kimyasallarının faydaları konusunda giderek artan bir farkındalık olduğu öne çıkarıyor. Bu farkındalığın ise 2021 yılına kadar GCC’de gelişmiş inşaat teknolojileri talebini yönlendirmesi bekleniyor. Ek olarak önümüzdeki yıllarda yapı veya bina değerini artırmaya yardımcı olacak yüksek performanslı kimyasalların ise yoğun bir şekilde ilgi görmesi bekleniyor.

Enerji verimliliği, sürdürülebilir inşaatın temel bir bileşenidir ve her ülke kendi doğal kaynaklarını daha verimli kullanmanın yollarını geliştirirken bölgede gelecekte de önemli bir bileşen olmaya devam edecek. İnşaat kimyasalları da bunun desteklenmesine önemli bir katıda bulunurken, bir binanın içinde ve dışında enerji kullanımını azaltmanın yanı sıra altyapıların korunmasına önemli ölçüde yardımcı olabilecek bir dizi yenilikçi çözümler getiriyor. Enerji verimliliğini artırmak, kirliliği azaltmak, su tasarrufunu artırmak, iç hava kalitesini artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla yeşil binalar inşa etmeyi öngören çeşitli girişimler, sürdürülebilir ve yeşil inşaat kimyasallarının daha fazla yaygınlaşmasına ve dolayısıyla GCC’de yapı kimyasalları pazarının büyümesinin önünü açıyor. Bölgenin inşaat sektörünün bu taleplerini karşılayabilmesi ve sürdürülebilir gerekliliklerinin yetkili makamlar tarafından sürekli uygulanabilirliğini sağlamak için bu yenilikler hızlı bir şekilde geliştirilmelidir.